کوچه وقتی که نباشی رگ خشکیده شهره<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

                                                     ماه تو گوش خونه گفته دیگه با پنجره قهره
سقف دلبستگی بی تو واسه من سایه نداره
                                                    دلم از روزی که رفتی دیگه همسایه نداره

          تو دلت ترانه خونه        گذشتن از تو سخته             محاله دل بتونه
 

/ 0 نظر / 7 بازدید