سال وفال ومال وحال واصل ونسل وتخت وبخت
                                                                  بادت اندر شهریاری برقرار و بردوام
سال خرم   فال نیکو   مال وافر   حال خوش <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

                                                               اصل ثابت نسل باقی تخت عالی بخت رام

 


امیدوارم یک سال دیگه خوب و خوش و سرحال و عاشق باشین!!

 

/ 0 نظر / 13 بازدید