بسمه تعالی<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

زندگی یعنی چکیدن همچو شمع از گرمی عشق

زنگی یعنی لطافت گم شدن در نرمی عشق

زندگی یعنی دویدن بی امان در بادی عشق

رفتن و آخر رسیدن بر در آبادی عشق

 

چیزی در مورد این شعر نمی توان گفت که اینقدر واضح نمایی از زندگی را نشان می دهد که دیگر حرفی برای گفتن نمی ماند من فقط می توانم این را اضافه کنم که برای رسیدن به زندگی با عشق و سرشار از دوست داشتن باید تلاش کرد و باید در زندگی برای اینکه به این عشق برسیم باید تمام مسائل را حل کرد و نباید صورت مسئله را پاک کرد این اشتباه محض است. پس این زندگی با تمام مسائل مانند آبادی می ماند که باید در آن زندگی کرد نه از آن فرار کنیم.

 

 

e-mail:msr52004@yahoo.com

 

/ 0 نظر / 12 بازدید