من کسی را دوست می دارم که او اصلاً نمی داند. عشق را می داند، تجربه های دنیا را در کف دست مهربانش دارد او زیرکانه عاشق است!!!پهلو به عشق می زند که رسوا نشود.

کاش تو آسمون همه ابرها دلتنگ بشن بارون بشن تا واسه یه عالم سوغاتی همراش بیاره!!!

/ 0 نظر / 11 بازدید