بسمه تعالي <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

خدايا هر آنكس كه دوست مي داري بياموز كه عشق از زندگي بهتر است و به،هركس كه دوست تر ميداري بچشان كه دوست داشتن از عشق برتر است.

«دكتر علي شريعتي»

 

عشق،عشق،عشقاما چه عشقي،عشق خدايي كه ديگر از بين رفته است به غيرازمعدود افراد،عشق مادي كه امروزه روز به روز رنگ و لعاب بهتري مي گيرد و جاي خود را جا پاي عشق ها ديگر مي گذارد،عشق عرفاني كه حقيقي آن ديگر كم پيدا مي شود.

اما عشق زميني كه بين دو جنس مخالف(دختروپسر)اتفاق مي افتد.ديگر ازبين اين عشق ها نبايد انتظار عشق ليلي ومجنون گشت،ديگر نمي توان دنبال شيرين وفرهاد گشت،عشق رنگ و بوي ديگري به خود گرفته و جاي خود را به يك كلمه داده آن هم حوس است.عشق هر جا وهر زماني وهرمكاني بر سرزبان ميايد كلام مقدسي است نبايد نقل زبان ما باشد نبايد به راحتي به زبان آورد.بعضي هاعشق را با دوست داشتن يكي مي دانند، ولي اينگونه نيست، عشق يعني يك نگاه به معشوق وعاشق شدن و شروع ارتباط ولي دوست داشتن يعني زندگي با معشوق و دوست داشتن مقدس تر از عشق است و حتي والاتر ممكن است با دوست داشتن يك زندگي رقم بخورد چه خوب چه بد عواقب با كسي ست كه مي گويد دوستت دارم.عشق تازه شروع كاراست زماني كه به كسي مي گوييد من عاشق شما شده ام اتفاقي نيفتاده . همه چيز قابل بازگشت واجازه ي ورود به يك راه دشوار است كه از اينجا قابل بازگشت است ولي اگر به كسي بگوييد دوستت دارم يعني افتادن درمسير وشروع راه است وديگر بازگشت ندارد يا با بازگشت، عواقب زيادي را به همراه خواهد داشت وبا گفتن اين كلمه عشق ديگر جاي خود را به دوست داشتن مي دهد اين يعني ادامه ي راه اين كلمه مانند يك رمز مي ماند كه براي شروع كار است و افتادن در راه زندگي اي كه بايد شروع كرد و از اينجا به بعد عواقب دارد؛هم عواقب خوب دارد هم بد وبايد هردوي آنان را خريد و اگر كلمه رمز را به موقع و درست وارد كنيم عواقب خوب آن بيشتر از بد آن است.

مجنون عاشق ليلي بود و هر لحظه و هر كجا مي گفت كه من عاشق ليلي هستم ولي كلمه ي دوست داشتن را به ميان نياورد او آنقدر عاشق مجنون بود كه بر در خانه ي خدا،از خدا مي خواهد كه از عمراو كم كند و به عمر ليلي اضافه كند آيا كسي مي تواند ادعاي عشق مجنون را بكند؟ و يا فرهاد با شنيدن مرگ شيرين همان جا با تيشه اي كه كار مي كرد، بر سر خود كوبيد و خودكشي كرد آيا شجاعت عشق فرهاد را داريم.

اگر نداريم پس چرا ادعاي عشق مي كنيم ما نمي خواهيم دلبستگي مجنون را داشته باشيم ما نمي خواهيم شجاعت فرهاد را داشته باشيم اما دروغ نگوييم حداقل بتوانيم عاشق با نه در حد مجنون نه در حد فرهاد، فقط بتوانيم عاشق باشيم.

پس اگر نيستيم اين دوست داشتن ها و عشق ها حوسي بيش نيست.

عشق لغت مقدسي است پس آن را بازيچه براي خود قرار ندهيم كه به راحتي دلي بدست آوريم وبه راحتي دلي را بشكنيم. 

نويسنده:ميثم سليماني روزبهاني

منتظر ارتباط باشما هستم

                     متشكرم

 

 

e-mail:msr52004@yahoo.com                                 

 

/ 0 نظر / 14 بازدید