سلام....

ديديد گفتم پرتغال می بره18.gifخدمته اونهايی هم که طرفدار هلند بودند تسليت عرض می نمايم17.gifدر ضمن در حال طراحی يک قالب جديد هستم و دوستانی که لينک می خواخند بايد تا ساختن قالب جديد که تا يکی دو  روز ديگر طول می کشد صبر کنند...فعلاْ تا بازی شب وقت ندارم!!!29.gif

/ 0 نظر / 4 بازدید