اون سری یادم رفت بگم که اقا مشکل ما حل نشده !!!
بازم می گم جان هرکس که دوستش دارید این کار ما را راست و ریستش کنید

  

نویسنده : جاهل دانا ; ساعت ٢:٤۸ ‎ق.ظ روز شنبه ۳۱ خرداد ،۱۳۸٢