سلام سلام سلام ......آقا به روز کردم چه موقعیايران تو جام ملتها ترکونده آقا ... نه به اون کره بردن نه به اين از چين خوردن!!!!!نه؟؟؟؟؟؟

  
نویسنده : جاهل دانا ; ساعت ۸:۳٥ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٤ امرداد ،۱۳۸۳